Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAGULSKI

Aktualność danych:

DRAGULSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRAGULSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAGULSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubelskie8 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: