Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAJEM

Aktualność danych:

DRAJEM – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (47 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

54

kobiety

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAJEM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: