Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAJEWICZ

Aktualność danych:

DRAJEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (56 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

63

kobiety

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAJEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie29 mężczyzn, 27 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: