Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAJKOWSKA

Aktualność danych:

DRAJKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (35 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAJKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAJKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 kobiety

  • mazowieckie35 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: