Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAKA

Aktualność danych:

DRAKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (5 osób), zachodniopomorskim (5 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

10

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: