Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAMSKA

Aktualność danych:

DRAMSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (61 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 87 osób, z czego:

87

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • opolskie7 kobiet

  • śląskie61 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: