Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRANCZEWSKA

Aktualność danych:

DRANCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to DRANCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRANCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubuskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: