Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRANGOWSKA

Aktualność danych:

DRANGOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

kobiet

Męska forma nazwiska to DRANGOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRANGOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska: