Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRANIAK

Aktualność danych:

DRANIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (87 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

52

kobiety

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRANIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie43 mężczyzn, 44 kobiety


Mapa występowania nazwiska: