Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRANKA

Aktualność danych:

DRANKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (89 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 242 osoby, z czego:

126

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2810. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRANKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie17 mężczyzn, 24 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie47 mężczyzn, 42 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: