Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRANKOWSKA

Aktualność danych:

DRANKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (26 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

103

kobiety

Męska forma nazwiska to DRANKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRANKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • mazowieckie17 kobiet

  • opolskie8 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie26 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: