Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAPCZYŃSKA

Aktualność danych:

DRAPCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: podlaskim (9 osób), warmińsko-mazurskim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to DRAPCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAPCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podlaskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska: