Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAPEJKOWSKA

Aktualność danych:

DRAPEJKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAPEJKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAPEJKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska: