Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAPIŃSKA

Aktualność danych:

DRAPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (61 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 257 osób, z czego:

257

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2666. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie18 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • mazowieckie32 kobiety

  • pomorskie20 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie61 kobiet

  • zachodniopomorskie38 kobiet


Mapa występowania nazwiska: