Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAPIKOWSKA

Aktualność danych:

DRAPIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (57 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

122

kobiety

Męska forma nazwiska to DRAPIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAPIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie8 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie7 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie18 kobiet

  • zachodniopomorskie57 kobiet


Mapa występowania nazwiska: