Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAS

Aktualność danych:

DRAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (80 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 256 osób, z czego:

121

kobiet

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2802. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie46 mężczyzn, 34 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie22 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska: