Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRASZANOWSKA

Aktualność danych:

DRASZANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (50 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

kobiety

Męska forma nazwiska to DRASZANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRASZANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie50 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: