Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRASZANOWSKI

Aktualność danych:

DRASZANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (76 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRASZANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRASZANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie76 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: