Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAT

Aktualność danych:

DRAT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (20 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

21

kobiet

24

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska: