Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRATKIEWICZ

Aktualność danych:

DRATKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (101 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

64

kobiety

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRATKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie45 mężczyzn, 56 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: