Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRATWICKA

Aktualność danych:

DRATWICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (22 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to DRATWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRATWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie22 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: