Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAWNEL

Aktualność danych:

DRAWNEL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (5 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

11

kobiet

6

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAWNEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: