Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAWS

Aktualność danych:

DRAWS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (109 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

77

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAWS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie61 mężczyzn, 48 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska: