Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAWSKA

Aktualność danych:

DRAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (84 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie84 kobiety


Mapa występowania nazwiska: