Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRDZEŃ

Aktualność danych:

DRDZEŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (50 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

70

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRDZEŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska: