Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREŻEWSKA

Aktualność danych:

DREŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

66

kobiet

Męska forma nazwiska to DREŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie36 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska: