Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREAS

Aktualność danych:

DREAS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (20 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

29

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.81.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: