Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRECHNY

Aktualność danych:

DRECHNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (60 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

57

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.7.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRECHNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • małopolskie17 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie29 mężczyzn, 31 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: