Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRECHSLER

Aktualność danych:

DRECHSLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (39 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

99

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRECHSLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie23 mężczyzn, 16 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: