Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRECKA

Aktualność danych:

DRECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Męska forma nazwiska to DRECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: