Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRECZKO

Aktualność danych:

DRECZKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (30 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

57

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRECZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska: