Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRECZKOWSKA

Aktualność danych:

DRECZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

93

kobiety

Męska forma nazwiska to DRECZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRECZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie17 kobiet

  • opolskie7 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie11 kobiet

  • wielkopolskie38 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: