Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREGAN

Aktualność danych:

DREGAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (5 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

6

kobiet

12

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.5.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREGAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • opolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: