Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREJA

Aktualność danych:

DREJA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (211 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 380 osób, z czego:

198

kobiet

182

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2725. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2744. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREJA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie30 mężczyzn, 27 kobiet

  • śląskie101 mężczyzn, 110 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: