Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREJASZ

Aktualność danych:

DREJASZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (25 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

23

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREJASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska: