Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREJKA

Aktualność danych:

DREJKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (91 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

106

kobiet

104

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREJKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • lubelskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie46 mężczyzn, 45 kobiet

  • opolskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: