Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREJS

Aktualność danych:

DREJS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

9

kobiet

10

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREJS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: