Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREJSKA

Aktualność danych:

DREJSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

kobiet

Męska forma nazwiska to DREJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • pomorskie8 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: