Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREKO

Aktualność danych:

DREKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

22

kobiety

17

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2909. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: