Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREKSLER

Aktualność danych:

DREKSLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

92

kobiety

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.53.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREKSLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 19 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: