Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRELICHOWSKA

Aktualność danych:

DRELICHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (107 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

221

kobiet

Męska forma nazwiska to DRELICHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2702. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRELICHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie107 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie20 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: