Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRELINKIEWICZ

Aktualność danych:

DRELINKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

53

kobiety

48

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRELINKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • podkarpackie21 mężczyzn, 24 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: