Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRELLA

Aktualność danych:

DRELLA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (37 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

22

kobiety

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRELLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska: