Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREMBKOWSKA

Aktualność danych:

DREMBKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (6 osób), mazowieckim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to DREMBKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREMBKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie6 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: