Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRENDA

Aktualność danych:

DRENDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (74 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

77

kobiet

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRENDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie40 mężczyzn, 34 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: