Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRENKOWSKA

Aktualność danych:

DRENKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (2 osoby), lubuskim (2 osoby), mazowieckim (2 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

kobiet

Męska forma nazwiska to DRENKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRENKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: