Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRESLERSKA

Aktualność danych:

DRESLERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (17 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to DRESLERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRESLERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie17 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska: