Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRESSLER

Aktualność danych:

DRESSLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (22 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

73

kobiety

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRESSLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: