Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWCZYŃSKA

Aktualność danych:

DREWCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (114 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

244

kobiety

Męska forma nazwiska to DREWCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2679. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie48 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie12 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • pomorskie114 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: