Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DREWCZYŃSKI

Aktualność danych:

DREWCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (109 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

246

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DREWCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2680. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DREWCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie51 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn

  • pomorskie109 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: